Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, e-mail: rektorat@univ.szczecin.pl

2. Dane będą przetwarzane w związku z rekrutacją w wybranym przez Panią/Pana programie.

3. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668), art.6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz umowa o usługach i systemie aplikacji DreamApply zawarta pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Dream Group OÜ

4. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie powierzenia.

5. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania.

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@usz.edu.pl

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.